Maturka mnie. Mnie.

Poczekajcie jeszcze cierpliwe…